utumishi

Nafasi ya kazi :- DEREVA DARAJA II – 3 POST

WhatsApp
Twitter
Email
LinkedIn
Instagram

Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

  1. Kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari;
  2. Kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kikazi;
  3. Kufanya matengenezo madogo madogo ya gari;
  4. Kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali;
  5. Kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari;
  6. Kufanya usafi wa gari; na
  7. Kufanya kazi nyingine kadri atakavyoelekezwa na Msimamizi wake.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

Mwombaji awe na Cheti cha Kidato cha Nne (Form IV) na Leseni ya Daraja E au C ya uendeshaji magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya Ufundi Stadi (VETA) au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali. 

APPLICATION TIMELINE: 2024-07-04 2024-07-18

.

APPLY NOW

WhatsApp
Twitter
Email
LinkedIn
Instagram

Related